Contact Us

Our Locations

CK Birla Hospitals, RBH, Jaipur

Near Triveni Flyover, Gopalpura Bypass Rd, Shanthi Nagar, Jaipur, Rajasthan 302018

 

Jaipur Brain and Spine Center,

Mahima Iris 1, Swage Farm, Jaipur, Rajasthan 302019

Tel: +91 9950343777

Email: pavanjainmch@gmail.com

Thanks for submitting!